BLOG OVER ERFRECHT

Edelweiss, Edelweiss | ‘De Notarisklerk’ jul/aug 2020

ERFGENAMENONDERZOEK: DE KERN VAN DE ZAAK

Edelweiss, Edelweiss

(…) Blossom of snow
May you bloom and grow
Bloom and grow forever (…)

Zo galmen de vocale vehicula van marinekapitein Georg von Trapp in de blockbuster ‘The Sound of Music’, verwijzend naar zijn Heimat, symbolisch tot uitdrukking gekomen in de Edelweiss, aan de vooravond van de annexatie met het Derde Rijk.

Edelweiss – een lieflijk doch sterk rotsplantje – groeit in Europa in onder meer de Alpen, Jura en de Pyreneeën. Geraffineerd als het is groeit het in Zwitserland zelfs op zogenoemde ‘genummerde’ bankrekeningen, successierechtelijk geassocieerd met wat bestempeld zou kunnen worden als ‘discriminatoir’ geld.

De Edelweissroute

Genummerde bankrekeningen zijn in de jaren ’10 van de vorige eeuw door Zwitserse bankiers ingevoerd om de identiteit van dier Europese cliënten te anonimiseren, die veelal wilden ontkomen aan belastingheffing in verband met de Eerste Wereldoorlog. Zwitserland onderhoudt sinds die jaren amoureuze afstandsrelaties met cliënten van verschillende pluimage, uit verschillende hoeken van de wereld, maar met een gemene deler; de Edelweissroute ‘avant la lettre’, zullen we maar zeggen. ‘May you bloom and grow’ komt hier in een ietwat minder onschuldig, verrassend nieuw daglicht te staan.

Toch is er geen sprake van volkomen anonimiteit; Zwitserse wetgeving stipuleert dat iedere bank de identiteit van haar rekeninghouders kent. Niettemin wordt deze identiteit slechts ontsloten aan de private banker die de cliënt krijgt toegewezen. Van bankbrede bekendheid met diens identiteit is dan ook geen sprake.

Bloedgeld

Wijdverspreid zijn de verhalen over Nazi-tegoeden die op slapende bankrekeningen in Zwitserland (zouden) staan, vaak onder een pseudoniem of op naam van de eega.

Het Simon Wiesenthal Center heeft in maart van dit jaar te kennen gegeven dat bewijs is gevonden voor het bestaan van slapende bankrekeningen bij de Zwitserse bank Credit Suisse (destijds ‘Schweizerische Kreditanstalt’) die zijn gebruikt voor het doorsluizen van Joods geld naar 12.000 Duitse fascisten, destijds woonachtig in Argentinië.

Mij is ooit verweten door een vrij bekende Nederlandse strafpleiter dat een vergoeding vragen voor de revindicatie van Joodse roofkunst gelijk staat aan het accepteren van bloedgeld. Een spijtig standpunt, want dat dossier is nog immer niet opgelost en zal vermoedelijk ook niet meer worden opgelost.

Dient zich aan

Dient zich aan een Joodse casus die wij op eigen initiatief hebben opgepakt inzake een slapende Zwitserse bankrekening. Het gaat om een bij Credit Suisse aangehouden tegoed op naam van de heer Louis ANHOLT, geboren te Kampen op 13 februari 1890, juwelier van beroep. Hij overleed op 17 april 1962 te Groningen met achterlating van echtgenote en zoon en zonder bij testament over zijn nalatenschap te hebben beschikt. Echtgenote en zoon verkrijgen ieder de helft van zijn nalatenschap op grond van het vigerende versterferfrecht.

De zoon van erflater, de heer Salomon ANHOLT, geboren te Groningen op 20 augustus 1924, overlijdt aldaar op 23 juni 1980 in de leeftijd van slechts 55 jaar. Hij beschikt bij op 2 april 1961 voor notaris K. de Haan verleden testament over zijn nalatenschap en benoemt zijn moeder tot zijn enige erfgenaam.

De echtgenote van erflater, mevrouw Antjen HEYMANS, geboren te Borculo op 6 november 1903, overlijdt op 6 oktober 1983 te Groningen, tevens zijnde haar laatste woonplaats. Zij beschikt bij testament over haar nalatenschap op 28 juli 1983 en benoemt tot haar enige erfgenaam de Staat Israël en tot executeur van haar nalatenschap de heer Isaäc Leo PALACHE, destijds directeur van de stichting Stichting Collectieve Israël Actie. Laatstgenoemde treedt tevens op als gesubstitueerd lasthebber van de heer Giora SHIMRON, eerste secretaris en consul van de Ambassade van Israël en vertegenwoordigt in zijn gemelde hoedanigheid de facto de Staat Israël.

Na het nodige bewijsmateriaal te hebben verzameld, namen we op 4 januari 2016 contact op met de Ambassade van Israël, waar men met aandacht en interesse kennisnam van de vruchten van ons erfgenamenonderzoek.

We doorkruisen de verschillende lagen van het overheidsbestuur en komen uit bij het bevoegd gezag. Tegen een vergoeding voor onze werkzaamheden en het zullen indienen van een claim in Zwitserland, sluiten we een overeenkomst met de Staat Israël.

We dienen vervolgens een claim in bij Credit Suisse te Zürich, afdeling Compliance and Regulatory Affairs, Dormant Accounts Client Office, FWOT 1.

Telefonisch volgt bevestiging van ontvangst. Per brief worden aanvullende stukken verzocht.

De claim is nog steeds in behandeling. Het banksaldo blijft voorlopig een mysterie.

Tot slot

Bent u benieuwd wat er gebeurt met nalatenschappen en andere tegoeden waarvan het surplus wordt afgestaan aan de onder het ministerie van Financiën ressorterende consignatiekas? Kijk dan naar het programma ‘De Erfgenaam’, te zien vanaf 1 september 2020 om 21.24 uur op RTL4.

LUMINIS

NALATENSCHAPSAFWIKKELING

Boedelafwikkeling

Executeursbenoemingen

Rechtbankbenoemingen tot vereffenaar

Partijadvisering bij erfrechtelijke conflicten

LinkedIn

NEEM CONTACT OP

Postbus 506

2400 AM Alphen aan den Rijn

KANTOORTIJDEN
Neem gerust contact met ons op. Wij maken graag kosteloos en vrijblijvend kennis met u.

Maandag - Vrijdag: 09:00 tot 17:00

K.v.K. 60651148

BTW-nummer NL853999910B01

© Copyright 2020. Alle rechten voorbehouden. Algemene voorwaarden | Klachtenregeling | Privacyverklaring | Disclaimer | Wij bieden onze diensten aan in

onder meer Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, waarbij we in het bijzonder Alphen aan den Rijn, Leiden, Gouda, Den Haag en Amsterdam noemen.